ยินดีต้อนรับสู่ โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่ง

กำลังมองหา ความโดดเด่นให้บริษัทคุณอยู่ใช่ไหม ?

ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารได้ให้เห็นกันทั่วเมือง?

ที่โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่ง จำกัด รถสองแถวของเรา วิ่ง 18 ชั่วโมง ทุกวัน 365 วัน ต่อปี เราสามารถ ดำเนิการ จัดการ ออกแบบ แคมเปนการโฆษณา

สำหรับธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกที่ทุกสถานที่ให้บริษัทของคุณเป็นที่รู้จักดั่งที่ควรจะเป็น

โทรหาเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา


โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่ง


โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ของเมืองพัทยา เจ้าของธุรกิจต่างก็รู้สึกว่าช่องทางการโฆษณาต่างๆไม่เพียงพอและเข้าไม่ถึงนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาจํานวนมากในแต่ละปี และ เข้าไม่ถึงคนต่างชาติที่ประจําอยู่ในเมืองหรือคนไทย สื่อโฆษณาที่มีอยู่เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือโบรชัวร์ วารสาร โทรทัศน์ สื่อเหล่านี้มีความจํากัดตามรูปแบบของสื่อที่ปรากฏอยู่ สื่อเหล่านี้ต่างก็พึ่งอยู่กับการที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนบังเอิญเห็นเท่านั้น ฉะนั้นการที่สื่ออยู่ในพื้นที่ตรงจุดและถูกเวลา

โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่ง จึงได้เข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงสื่อเหล่านี้

สินค้าและบริการของเราโดยย่อ


ตั้งแต่แรกเริ่มของบริษัทนั้น โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่งได้จัดเตรียมสินค้าบริการรูปแบบใหม่และเป็นบริการเฉพาะ ซึ่งไม่ขึ้นกับการพึ่งนักท่องเที่ยว และคนต่างชาติให้เดินทางเข้ามาเลือกตัวสินค้าและบริการที่มีอยู่ ดังนั้น โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่งจึงทําสัญญากับสหกรณ์เดินรถสองแถว (แท็กซี่) ของเมืองพัทยาซึ่งยินยอมให้ติดโฆษณาได้ทั้งด้านในและด้านนอกของรถ

การติดตั้งชิ้นงานโฆษณานั้นติดตั้งอย่างมืออาชีพและใช้เฟรมในการติดตั้งอย่างดี

รถสองแถวเมืองพัทยา


รถสองแถวเป็นชื่อของรถปิคอัพ ได้จดทะเบียนกับขนส่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารและวิ่งตามถนนสายต่างๆในเมืองพัทยา เมืองพัทยามีผู้ใช้รถสองแถวทั้งคนในพื้นที่ คนต่างชาติ และนักท่องเที่ยว รถสองแถวเป็นรถโดยสารประจําทาง หรือเป็นรถโดยสารหลักของเมือง รถสองแถวจึงเป็นรถที่ให้บริการที่สําคัญมาก รถสองแถวแต่ละคันรับผู้โดยสารได้ถึง 12 คน ต่อ คัน และรถวิ่งตลอด 18 ชั่วโมง ต่อวัน (ทั้งนี้ มีคนขับ 2 คนสับเปลี่ยนขับเป็นกะ)

ฉะนั้นหลักการณ์ที่เราใช้ติดโฆษณาในรถคือ รถแต่ละคันวิ่งอยู่ประมาณ 18 ชั่วโมงต่อวัน 7 วัน ต่อสัปดาห์ และ วิ่งตลอดทั้งปี

รถสองแถวเป็นรถที่ปลอดภัยและสามารถติดป้ายได้อย่างปลอดภัย จึงมีผลสําเร็จต่อลูกค้าเป็นอย่างสูงในการโฆษณา

รถเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ง่ายจากทุกพื้นที่ของเมือง ซึ่งผู้ใช้บริการรถมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติ รถสองแถวจึงเป็นรถให้บริการที่สําคัญอย่างยิ่ง

ส่วนแบ่งการตลาด


การเปิดตลาดโฆษณา


โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่ง เจาะเข้าถึงทั้งตลาดนักท่องเที่ยวและตลาดของคนนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสื่อที่ประสบความสําเร็จอย่างดีในทุกพื้นที่ของเมือง
พื้นที่เหล่านี้มีทั้งโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งสถานบันเทิง ห้างร้านค้า ร้านอาหาร และบาร์
การโฆษณาเคลื่อนที่นี้มีผลตอบสนองสูงในระดับของชุมชน เนื่องจากคนเดินตามทางเท้า คนขับรถที่ขับรถผ่านไปผ่านมา ผู้โดยสารในรถ และผู้ใช้บริการรถสองแถวต่างก็มองเห็นสื่อรูปแบบตัวนี้

เจาะถึงตลาดที่ใช้ภาษาไทยและภาษานานาชาติ เพราะคนที่ชื้อสินค้าหรือบริการสามารถอ่านและซื้อสินค้าบริการได้ด้วยภาษาของตนเอง สื่อเคลื่อนที่นี้ เป็นสื่อให้เห็นฟรี และเพื่อทุกคนจะได้มองเห็น สองแถวเพียง 50 คัน สามมารถนําสื่อให้คนเห็นได้มากว่า 200,000 คนต่อเดือน แม้ในท้องถนนจะถูกกีดกัน หรือ ทางเดินเท้า

และเส้นทางอื่นๆอีกมากมาย การลงโฆษณาเคลื่อนที่กับโมบายนั้น แน่นอนว่าคุณได้รับผลค่าตอบแทนด้านการเงินสูงขึ้นไม่เป็นรองใคร สื่อเคลื่อนที่นี้ เป็นรูปแบบที่โฆษณาไม่เหมือนการโฆษณาตัวอื่นๆ

โมบายแอดเวิร์ทไทซิ่งเป็นสื่อที่ซื่อตรงและมีรูปแบบเป็นของตัวเอง เพราะสินค้ามีเพื่อทุกคนจะได้เห็น
ลูกค้าแต่ละเจ้าจะได้รับเบอร์รถสองแถวที่โฆษณาของตนติดอยู่อย่างครบถ้วน แผนที่เส้นทางเดินรถ

ลูกค้าของโมบายแอดเวิร์ทไทซิ่ง


ฐานลูกค้าของเราปัจจุบันนี้มีหลากหลาย รวมหลายเมือง หลากบริษัท ลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ประกันและสถาบันการเงิน การเดินทาง และการท่องเที่ยว การกีฬา การพักผ่อน และ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันนี้ลูกค้าของเราหลายราย
ได้รับการโฆษณาเคลื่อนที่กับเราตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นผลงานสินค้าและการดําเนินงานของบริษัทโมบายแอดเวิร์ทไทซึ่ง

ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็น เราตระหนักดีว่าการตอบรับของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการพัฒนาของเราอย่างต่อเนื่อง

แม้จะกล่าวไม่ได้ว่าลูกค้าทั้งหมดที่ผ่านมาได้รับความพึงพอใจโดยสิ้นเชิงกับประเภทของการโฆษณาของเรา เป็นที่เข้าใจว่าส่วนใหญ่ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวกเขา

นี่เป็นบางส่วนของข้อคิดเห็นจากลูกค้า

  • การรับรู้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีขึ้น
  • การเติบโตของรายได้
  • ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
  • ทําเลที่ตั้งเป็นที่รู้จักมากขึ้น
  • จํานวนการสอบถามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
  • ลูกค้ามาถึงที่ด้วยรถสองแถว
  • ลดงบประมาณการโฆษณา
  • กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

ตําแหน่ง ที่ใช้โฆษณา


รถเหมาทั้งคัน


ทุกตําแหน่งการโฆษณาบนรถของแถว สงวนสิทธิ์สําหรับบริษัทคุณเท่านั้น

แต่ละตําแหน่ง


นอกจากนี้เรายังมีจำนวนของตัวเลือกที่แตกต่างกัน เพื่อการเลือกจัดการความหลากหลาย ความต้องด้านราคา

ตําแหน่ง ‘ เอ ’

ขนาด 21 ซม. x 30 ซม.

1 ตำแหน่ง ข้างใน ด้านหลังคนขับ

ตําแหน่ง ‘ บี ’

ขนาด 21 ซม. x 30 ซม.

1 ใน 2 ของตําแหน่งด้านหลังรถสองแถว ทางขึ้นลงของผู้โดยสาร

ตําแหน่ง ‘ ซี ’

ขนาด 210 ซม. x 23 ซม.

1 ใน 2 ข้างของรถสองแถว

ตําแหน่ง ‘ ดี ’

ขนาด 145 ซม. x 60 ซม.

1 ตําแหน่งด้านหน้าหลังคาบนหัวคนขับ

ตําแหน่ง ‘ อี ’

‘ อี 1 ’ - ขนาด 75 ซม. x 30 ซม.

‘ อี 2 ’ - ขนาด 150 ซม. x 60 ซม.

สงวนสิทธ์ใช้สําหรับบริษัทเดียว

ทางเลือก ติด กล่องใส่ โบรชัว ใบปลิว

ติดต่อ

กรุณา ติดต่อเรา สำหรับราคา โปรโมชัน และข้อเสนอพิเศษ

MARK CHILCOTT

โทรศัพท์มือถือ: 0892 894 286
โทรศัพท์สำนักงาน: 0933 659 000
อีเมล์: bahtbuspattaya@gmail.com

Unit 225/483-484, Duck Square,
225 Moo 10, South Pattaya Road,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260, Thailand.